تقویت مهارت دیکته نویسی


تقویت املا با بازی


http://up.irdoc.net/images/k4v0oe5sgk5y3bsnnf6b.gif

 

بهترین روش برای آموزش و تمرین و تکراربرای دانش آموزان و کودکان بازی می باشد که بچه ها با شور و شوق و علاقه انجام می دهند , در قالب بازی یادگیری آن ها  صورت می گیرد .

فعالیت هایی که در قالب بازی  ارائه می شوند برای دانش آموزان لذت بخش بوده و یادگیری و ارزیابی بهتر صورت می گیرد.روش های زیر برای ساعت املا  به صورت بازی ارائه می شوند.امیدوارم که از انجام آنها لذت ببرید:

بگرد و پیداکن

هدف: تقویت دقت دیداری – حافظه تصویری کلمات- توالی حافظه دیداری

 

تعدادی حروف در هم ریخته به دانش آمورزان می دهیم و از آنها می خواهیم دور حروف کلماتی که ما می گوئیم به ترتیب خط بسته بکشند.

مانند ":سراغ "برای ردیف اول و" تصمیم" برای ردیف دوم  و...

تـ   یــ ی  عـ ن ســ ز   ا   غ   ر  آ  ا ر  ق غ   ع

 

یـ  تــ  سـ   ثـ   م   بــ  صــ م یـ  مـ    نـ    یــ    م

/ 0 نظر / 8 بازدید