آموزش ّ (تشدید)با شعر

 

داستان تشدید این است

چه داستانِ شیرین است

اگر  دیدی  شکلی  را

نشسته است در دوجا

در  دو  تا بخش  جدا

با هم داشتند یک صدا

یکی  کناره  گیرد

جایش تشدید نشیند

شکلی دندانه دار است

رو دیگری  سوار است

کار تشدید همین است

دائم  بالا  نشین است

نشسته  است در بنّا

آمده  است  در  اَمّا

دیده شود  در کفّاش

در  نجّار و  در نقّاش

/ 0 نظر / 18 بازدید