نکات کلیدی در مورد اداره برتر کلاس

1-داشتن رفتار مناسب را مهم ترین وظیفه خود بدانید وآن را در رأس امور قرار دهید.

2-برای دانش آموزان فعالیت های روز مره روشن و قابل پیش بینی تعیین کنید و از این فعالیت ها برای مدیریت بهتر کلاس درس استفاده کنید.

3-به دانش آموزان به طور فعال مسئولیت هایشان را آموزش دهید.

4-خودتان الگوی رفتاری باشید که می خواهید دانش آموزان تان داشته باشند.

5-حتی وقتی رفتار دانش آموزی از نظر اجتماعی مناسب و پذیرفته نیست ،رفتارتان طوری باشد که حقوق اساسی خودتان واو را حفظ کنید.

6-توجه خود را معطوف به حرکت در جهتی کنید که برای دانش آموزان نتایج موفقیت آمیز در بر دارد.

7-دانش آموزان را وقتی رفتار خوبی از آن ها سر می زند غافلگیر کنید.

8-به دانش آموز مرتباً باز خورد رفتار مناسبش را بدهید.برای این کار رفتار او را با استفاده از واژه های مثبت توصیف کنید.

9-به دانش آموزان یاد ندهید که دستور ها و توصیه هایتان را نادیده بگیرند.

10-آگاهانه از حرکات و اشاره هایی استفاده کنید که اقتدار و اعتماد به نفس شما را نشان می دهد.

11-از روش های مسالمت آمیز استفاده کنید.

12-انتخاب های رفتاری روشنی در اختیار آن ها قرار دهید تا برای تسلط روی رفتارشان تشویق شوند.

13-از نامحسوس ترین شیوه های مناسب استفاده کنید.

14-از عزت نفس دانش آموزان حمایت و محافظت کنید.

15-رفتار نامناسب را از رفتار کننده جدا کنید.

16-به دانش آموزان فرصت بدهید تا بر رفتارشان مسلط شوند و بتوانند به توصیه های شما پاسخ مناسب بدهند.

17-با قاطعیت موضوعات مهم را پی گیری کنید ولی نه با بیرحمی.

18-مدام روابط   کاری تان را با دانش آموزان هر چه بیش تر مستحکم کنید.

 

19-همیشه بر اساس قوانین کلاس رفتار دانش آموزان را تصحیح کنید.

20-موقع عصبانیت قضاوت نکنید.قبل از آرام کردن دیگران اول خودتان را آرام کنید.

خلاصه ای از کتاب مدیریت رفتار با دانش آموز (کتاب ضروری معلم)

نویسندگان:پیتر هوک –اَندی واس

مترجم:اسماعیل حسینی

/ 0 نظر / 14 بازدید