تحمل شکست را در کودکان افزایش دهیم


به تلاش توجه کنید ، نه به نتیجه

 

 برخی کودکان حاضر به قبول اشتباه خود در انجام مشق و یا باختن در بازی نمی شوند. قبل از شروع هر کاری برایشان شرح دهید که تلاش آن ها از نتیجه کار برای شما با ارزش تر است.

/ 0 نظر / 19 بازدید