آموختیم

آ موختیم که خدا عشق است وعشق تنها خداست .

آموختم که وقتی نا امید می شوم.خدا با تمام عظمتش عاشقانه انتظار می کشد تا دوباره به رحمتش امیدوار شوم.

آموختم که تا کنون به آن چه خواستم ،نرسیدم.خدا بهترینش را برایم در نظر گرفته.آموختم که زندگی سخت است.

ولی من سخت تر!.....پس توکلت به خدا و لحظه هایتان پر از شادی.

/ 0 نظر / 15 بازدید