تقویت مهارت خواندن چشمی(صامت خوانی)

تقویت سرعت خواندن


http://www.pnu-pub.com/images/kid.jpgدانش آموز ، جمله یا متن را می خواند ولی سرعت خواندن خیلی پایین است . علت سرعت پایین خواندن می تواند مسایلی مانند گم کردن خط و کلمات به دلیل بی توجهی ، جزئی خوانی و اشکال در تعقیب کلمات به وسیله چشم باشد.


یکی از دلایل اصلی این اختلال ، ضعف در مهارت حرکت کره چشم بدون حرکت سر است . تمرین هایی که در قسمت قبل پیشنهاد شده در حل این مشکل ارائه شده است .
/ 0 نظر / 7 بازدید