ناروانی گفتار چیستناروانی گفتار را بشناسیم


http://roshd.ir/Portals/0/NewBlog/Files/46/2561/p20-1.jpg

- جایگزینی یک حرف به جای حرف دیگر مثل :سار به جای سال ، دفتم به جای گفتم

- حذف حرف لازم مثل : مدسه به جای مدرسه یا خودم به جای خوردم

- جابجایی حروف  مثل : ابس به جای اسب

- جابجایی بخش های کلمات مثل : جوبار به جای جوراب

- اضافه کردن حرف غیر لازم مثل : ایهمان به جای ایمان

- معکوس کردن مثل : رد به جای در

- نامفهوم و جویده جویده حرف زدن

- کودکانه صحبت کردن ( نامتناسب با سن کودک )

در صورت مشاهده علامت های فوق بعد از چهار سالگی حتما نیاز به گفتار درمانی ست .
/ 0 نظر / 18 بازدید