تقویت مهارت خواندن چشمی(صامت خوانی)

تقویت مهارت استفاده از جهت ها توسط کره چشم


http://aks.roshd.ir/photos/30.9043.medium.aspx


اولین قدم در رفع اختلالات خواندن ، کمک به دانش آموز در شناخت جهت هاست . مطمئن شوید که دانش آموز کلاس اولی ، راست ، چپ ، بالا و پایین را به راحتی به کار می برد . خصوصا در ورزش حرکت کره چشم از این مفاهیم استفاده کنید . بازی ترتیب بدهید و بدین گونه عمل کنید :

بچه ها بدون حرکت سر ، به سمت بالا نگاه کنید .
بچه ها بدون حرکت سر به سمت چپ نگاه کنید و تمرین های مشابه


در مرحله دوم همین بازی را با سرعت انجام دهید . مثال :

بچه ها بدون حرکت سر ، سریع به سقف نگاه کنید .

آهنگ صدای شما سریع و بسیار شادی بخش باشد
/ 0 نظر / 6 بازدید