کاردستی آموزشی

سپس سیلاب ایجاد می کند .پس از آن دانش آموز سیلاب را در کادر سمت چپ می نویسد و با آن یک کلمه می سازد. در کادر پایین هم با کلمه ی مورد نظر جمله می سازد.

وسایل مورد نیاز :دو طلق شفاف دایره ای یکسان و دو دکمه ی مخفی خیاطی ومقوا و یک عدد طلق شفاف به اندازه ی مقواو دو برگه ی سفید دایره ای هم اندازه با طلق شفاف و دو کادر سفید رنگوماژیک وایت برد و غیر وایت برد

نحوه ی ساخت :به ترتیب دایره و کادرهای سفیدرا روی مقوای قرمز می چسبانیم. طلق را روی آن ها قرار می دهیم و از یک سمت به مقوا می چسبانیم. سپس با دکمه مخفی طلق دایره ای را مانند شکل به طلق کادری وصل می کنیم تا طلق دایره ای به راحتی روی طلق کادری بچرخد .روی طلق دایره ای سمت چپ صامت هارا با ماژیک غیر وایت برد می نویسیمو آن را می چرخانیم .روی طلق دیگرمصوت ها را می نویسیم وبا چرخاندن هر دو طلق سیلاب ایجاد می شود.

نکته : این وسیله در آموزش همه ی دروس می تواند کاربرد داشته باشد .

/ 2 نظر / 12 بازدید
محمد

سلام بسیار عالی

سيد محمدرضا موسوي زاهد

خدا قوّت موفق باشيد