درس جدید

   آموزش نشانه( ذ)    باشعر  

عکس و تصویر همین الان یهویی جوجه کباب زعفرونی جاتون سبز تصویر متحرک.خودم گرفتم          

                  غذای لذیذ                                  ذرّت

 

                                        
                              ذ

چه شکل خوبی دارم                           چه رنگ و رویی دارم

با ز هم صدا هستم                            از ان جدا هستم

شکل من هست خمیده                      صدایم است کشیده

من ذالم و من ذالم                             کمری شکسته دارم

شکل من هست مثل دال                    در پیشانی دارم خال

این خال همان نقطه است                   روی سرم خفته است

امده ایم در لذّت                                در لذیذ و در ذرّت

/ 0 نظر / 27 بازدید