درس جدید

آموزش نشانه   عـ  ﻌ          ع   با شعر

 

 

 

                                                 عقاب     شمع             


                   عـ    ﻌ          ع

                                     

(عـ)عین غیر آخرهستم                                                اوّل،وسط ،نشستم

مرا ببین در عاقل                                                        در مزرعه و عادل           

(  )من عِین وسط هستم                            باز کرده ام،دو دستم                        

در وسط می نشینم                                                         دست دوستی می گیرم 

در شعر وبعد نگاه کن                                                  شکل مرا پیدا کن

 (  )عین آخر چسبانم                                                   من دوستی مهربانم           

درآخر می نشینم                                                       دست دوستی می گیرم

مرا ببین در

/ 0 نظر / 24 بازدید