دوست یابی کودکان


اگر  فرزندتان در ایجاد و نگهداری دوستی‌ها مشکل دارد :

 

 

بکوشید علت آن را دریابید.

آیا آن‌قدر حساس است که همیشه احساساتش جریحه دار می‌شود و دوستانش را از دست می‌دهد؟

آیا ساکت است و نسبت به ارتباط با دیگران بی تفاوت است؟

آیا تهاجمی ‌و قلدر است و به همین علت کودکان دیگر نمی‌خواهند با او باشند؟

آیا از مهارت ‌های اجتماعی برخوردار نیست؟ آیا مهارت‌های لازم را برای یک دوست با وفابودن ندارد؟

/ 0 نظر / 20 بازدید