چیستان

عزیزم از این که به وبلاگ سر می زنی خیلی خوش حالم .

سوالات را بخوان و جواب آن ها را حدس بزن و بنویس.

1) آن چیست که اگر حرف اولش را برداریم نام دیگر پوشاک می شود ؟

2) نام چند میوه رابنویس که آخر آن ( ی) داشته باشد؟

3) آن چیست که هم  دریا دارد و هم رادیو دارد ؟

4)برای هر کلمه 5 کلمه ی دیگر بنویسیدکه به هم ربط داشته باشد.

مخصوص-  صندلی- اعظم- حضرت-لذّت- دلپذیر-اذان-ظهر- نظم

/ 0 نظر / 15 بازدید