والدین پرخاشگر = فرزندان پرخاشگر

 


در هر حالت الگوی خوبی برای فرزندتان باشید


والدینی که در برخورد با رفتار اشتباه فرزندشان، از روش های تند و پرخاشگرانه استفاده می کنند، باعث می شوند فرزندشان:

- به گفته های آن ها گوش نکند تا از فشار عصبی که بر او وارد می‌شود بکاهد.

- بر رفتارهای تدافعی خود پافشاری کند. مانند آن ها رفتار کند و به خواسته هایش برسد.

این نکته مهم را به خاطر داشته باشید که کودکان باور دارند رفتاری که از جانب والدین انجام می‌ گیرد، همواره بهترین است و در واقع همان برخورد استانداردی است که باید باشد. چرا که آنها تجربه کافی برای تشخیص رفتارهای مناسب ندارند. بنابراین، اگر مایلید فرزندتان به صحبت‌های شما توجه کند و رفتارهای مناسب داشته باشد، آن گونه عمل کنید که مایل هستید فرزندتان رفتار کند. تا شاهد بازخورد و واکنش‌های مناسبی از سمت او باشید.

/ 0 نظر / 17 بازدید