پیام تسلیتامشب از حسرت رویت دگر آرامم نیست     

                 دلم آرام نگیرد که دلارامم نیست

گردش باغ نخواهم نروم طرف چمن            

                 روی گلزار نجویم که گل اندامم نیست

شهادت نمونه ی بارز تقوا و فضیلت، نشانه ی کامل حقیقت، افتخار دنیای تشیع و انسانیت، ستاره ی درخشان ملک و مملکت، شمع دل افروز طالبان سعادت و نمونه ی بارز صیانت، حضرت صدیقه ی کبری، فاطمه ی زهرا ( س ) را به شما دوست گرامی تسلیت می گوییم. 

/ 0 نظر / 6 بازدید