تقویت عضلات پشت و ستون فقرات


آموزش نشستن در کلاس

 

 

راه رفتن با کتاب روی سر و پرش در این حالت (حفظ تعادل) ، به تقویت عضلات پشت و ستون فقرات کمک می کند . این امر مانع از خستگی زود رس عضلات کمری خواهد شد و افزایش تحمل نشستن دانش آموز را به دنبال خواهد داشت .

 

روزی سه بار روی یک خط فرضی دو متری ( مامان و بابا هم در این بازی همراهی کنند )

/ 0 نظر / 30 بازدید