جشن تولد مدرسه

جشن تولد مدرسه

باز شدن غنچه های مهر، خزان را به دست فراموشی می سپارد.

همه احساس ها بهاری است.

مهر، سمفونی قشنگی از محبت را در مدرسه می نوازد که طبیعت،

شیفته شنیدن آن است.

نگاه کن؛ در گوشه و کنار حیاط، معصومانه ترین برگ های دوستی ورق

می خورد.

امروز، سرنوشتی از شور و شوق، در مدرسه رقم زده می شود. امروز،

جشن تولد مدرسه است

 

                         

/ 0 نظر / 11 بازدید