پسرای گلم امیدوارم تعطیلات حسابی بهتون خوش گذشته باشه و فردا سالم و سرحال تو مدرسمون ببینمتون . خیلی دلم براتون تنگ شده و مشتاقانه منتظرم .

/ 1 نظر / 6 بازدید
محمد

سلام سلام همكارگرامي اميدوارم روزهاي خوبي در پيش رو داشته باشيد صدای زندگی را میشنوم… همـــــــــــــــــه جــــــــــــــــــــــا… فـــرا می خـــــواند مـــا را… بر ما سالی گذشت بر زمین گردشی بر ايام حكایتی امید كه آن تجربيات، به نكوئی و این نو آمده باشد به بركتي