الف:اشتیاق برای رسیدن به نهایت آرزوها

ب:بخشش برای تجلی روح و صیقل جسم

:تدبیر برای دیدن افق فرداها

: چچاره اندیشی برای یافتن راهی در گرداب اشتباه
ح: حق شناسی برای تزکیه نفس
خ: خودداری برای تمرین استقامت
د:دور اندیشی برای تحول تاریخ
ذ:ذکر گویی برای اخلاص عمل
ر: رضایت مندی برای احساس شعف
ز:زیرکی برای مغتنم شمردن دم ها
ژ: ژرف بینی برای شکافتن عمق درد ها
س: سخاوت برای گشایش کار ها
ش:شایستگی برای لبریز شدن در اوج
ص:صداقت برای بقای دوستی
ض:ضمانت برای پایبندی به عهد
ط:طاقت برای تحمل شکست
ظ:ظرافت برای دیدن
حقیقت پوشیده در صدف

ع: عطوفت برای غنچه نشکفته باورها
غ:غیرت برای بقای انسانیت
ف:فداکاری برای قلب های درد مند
ق:قدر شناسی برای گفتن نا گفته های دل
ک:کرامت برای نگاهی از سر عشق
گ:گذشت برای پالایش احساس
ل:لیاقت برای تحقق امید ها
م: محبت برای نگاه معصوم یک کودک
ن:نکته بینی برای دیدن نادیده ها
و:واقع گرایی برای دستیابی به کنه هستی
ه: هدفمندی برای تبلور خواسته ها
ی:یک رنگی برای گریز از تجربه دردهای مشترک

/ 0 نظر / 7 بازدید