آموزش غیر مستقیم


اگر می خواهید فرزندتان در همه دروس موفق باشد ......http://www.bmsu.ac.ir/handlers/Handler.ashx?PhotoID=7622&Size=d"آلبرت انیشتین" به مردی که از او می خواهد در تربیت فرزندش یاری اش کند تا او نیز ریاضی دان بزرگی شود، می گوید : «اگر می خواهی او ریاضی دان بزرگی شود برایش قصه بگو» مرد حیرت می کند. انیشتین می گوید زیرا داستان قدرت تجسم ، تصور و خیال را گسترش می دهد و ذهن او را برای ریاضی آماده می کند
 .


برای او قصه بگویید
/ 1 نظر / 16 بازدید