با کند نویسی بچه ها چه کنیمچند پیشنهاد برای برطرف کردن مشکل کند نویسی

 

بهترین راه حل این است که برای دانش آموز در هنگام نوشتن "زمان" بگیریم و او را تشویق کنیم تا بتواند هر پاراگراف را در کم ترین زمان اما خوش خط بنویسد. از طرفی به هیچ عنوان اجازه ندهید در هنگام خسته شدن عضلات انگشتانش به نوشتن ادامه دهد که در این مواقع پنج دقیقه استراحت کافی ست.

دانش آموز وقتی یک پاراگراف یا یک جمله را مثلاً به مدت 7 دقیقه بنویسد و سپس متوجه شود پارگراف بعدی را چند ثانیه کمتر از بالایی نوشته تشویق خواهد شد که زمان را به حداقل برساند. ضمناً فراموش نکنید؛ دانش آموزِ کُند نویس را هرگز با دیگران مقایسه نکنید چرا که او در مرحله ایست که خود نیز از وضعیتش در نوشتن ناامید است . بنابراین،  فقط باید او را حمایت کرد.

این روش بسیار تأثیرگذار بوده و بسیاری از دانش آموزان موفق شده اند، مشکل کند نویسی خود را حل کنند.

/ 0 نظر / 18 بازدید