صدای پای آب

صدای «آب»

سال تحصیلی که آغاز می شود، همه آبشارها با کودکان کلاس اولی،

صدای آب را می کشند و بادها، صدای ابرها را با باران بخش می کنند.

نسیم، عطر پرواز را از سطرهای مقدس کتاب ها، همراه با صدای

کودکان سر خوش مدرسه، به آسمان هفتم می رساند. فرشته ها

از پشت پنجره های کلاس سرک می کشند؛ به تماشای کودکانی

که مشتاق، به درس های معلمی که زندگی را به آنان می آموزد،

گوش سپرده اند. هوا در این فضای مقدس نفس می کشد تا معطر

شود

/ 0 نظر / 7 بازدید