نوروز

 

در روایت های ائمه معصومین علیهم السلام به برخی آداب عید نوروز نیز اشاره شدهاست. از جمله این آداب، صله رحم، دعا کردن وپاکیزه بودن است. در حدیثی از امام صادقعلیه السلام می خوانیم: «چون نوروز فرارسد، غسل کن؛ پاکیزه ترین لباس خویش را به تن کن؛ به بهترین بوی خوشخودرا معطر کن و در آن روز، روزه بدار».

پیشوایان معصوم علیهم السلام همواره سفارش می کردند که همراه با تحول طبیعت، به دگرگونی اخلاقی خویش نیز همت گماریم.

در نگاه امام خمینی، در روزهای عید نیز باید به یاد خدا و به فکر تحول و دگرگونی الهی بود.

/ 0 نظر / 6 بازدید